Grundig gjennomgang for styret

Styret i Helseplattformen AS fikk onsdag 8. mars en gjennomgang av den pågående saken rundt brevmaler i løsningen.

Publisert 08.03.2023
Sist oppdatert 30.03.2023

Det var administrerende direktør Torbjørg Vanvik i Helseplattformen som sto for gjennomgangen.

Styreleder Helge Garåsen takket etterpå for gjennomgangen og styret i Helseplattformen AS endte med følgende vedtak etter det ekstraordinære styremøtet 8. mars:

"Styret ber om at det til neste styremøte blir gitt en konkret tilbakemelding på status på hvordan problematikken er løst slik at det sikres at alt rundt utsendelser av e-meldinger og brev går ut fra Helseplattformen slik det skal."
 
I Helseplattformens styreportal finnes styreprotokoll fra styremøte 8. mars.