Har du riktig informasjon om pårørende?

Noen innbyggere har dessverre fått oppført feil pårørende i innbyggerportalen HelsaMi. Dette kan du selv gå inn i portalen og redigere. 

Publisert 13.01.2023
Sist oppdatert 16.01.2023

Årsaken til feilen er at det ved oppstarten ble lagt inn opplysninger fra Folkeregisteret, hvor den som står oppført som mor/far automatisk ble lagt inn som pårørende i innbyggers journal.

Dette gjelder særlig voksne innbyggere der foreldre er lagt inn til tross for at de ikke er pårørende.  

I noen av tilfellene har også feil opplysninger om pårørende blitt med over fra gamle systemer som nå er erstattet av Helseplattformen. Ingen data er på avveie eller tilgjengelige for uvedkommende på grunn av dette.
Det er viktig å presisere at den som står oppført som pårørende ikke kan se helseopplysninger, det vil kreve en egen fullmakt.​

Dine helseopplysninger er tryggere enn noen gang. Men et nytt dataverktøy vil også gjøre gamle feil mer synlige.

Helseplattformen henter ikke lenger pårørendeinformasjon fra Folkeregisteret, men hos noen ligger det fortsatt feil informasjon når de tar i bruk HelsaMi for første gang. Dette beklager vi og vi har flere ganger gått ut med informasjon om hvordan dette kan rettes. ​

Du bestemmer selv hvem som skal være dine pårørende

Du som innbygger kan nemlig selv opplyse om hvem som skal være pårørende. Du har rett til å bestemme hvem som skal være dine pårørende, uavhengig av slektskap. 
Dette er en av mange nye muligheter som kommer med HelsaMi. 

HelsaMi kan lastes ned der du ellers laster ned apper, eller du kan gå inn via www.helsami.no.

Gå inn i menypunktet «Personlige opplysninger» for å sjekke at du har lagt inn riktig pårørende, og at kontaktinformasjonen stemmer. Bruker du ikke digitale verktøy kan du gi fullmakt til andre.

HelsaMi er nå tatt i bruk av over 95 000 personer i Midt-Norge. Den er fortsatt under utvikling, men vil gi store muligheter for innovasjon og for kontakten mellom deg og de som gir deg helsehjelp.​