Haram kommune gjenoppstår - Helseplattformen fortsetter

Når Ålesund deles i to kommuner fra nyttår gjenoppstår Haram kommune. Helseplattformen skal fortsatt brukes i begge kommuner som før, og nå gjør vi de nødvendige tilpasningene.

Publisert 20.12.2023
En by med lys om natten
Ålesund kommune endres når Haram igjen skilles ut ut som egen kommune fra 1.januar 2024. Foto: Colourbox

Tilpasningene henger sammen med at Stortinget har vedtatt å dele Ålesund i to nye kommuner fra 1.januar 2024. Grensen mellom kommunene følger grensen for Haram kommune slik den var før sammenslåingen 1. januar 2020.  

-Vi slipper opplæring og vanlig innkjøringsperiode som vi pleier å ha når vi innfører en ny enhet i Helseplattformen, siden de ansatte allerede har brukt løsningen siden april 2023 da Ålesund koblet seg på. Men vi må gjøre noen tekniske endringer som verken ansatte eller innbyggere vil merke så veldig mye til, forteller Monica Nesset Devold som sitter i prosjektledelsen som jobber med å få på plass delingen.  

Endringen fra nyttår fører også til at vi går fra å være 19 til å bli 20 kommuner som bruker Helseplattformen. I 2024 skal dessuten 16 nye kommuner koble seg på den felles journalløsningen i Midt-Norge.

Sørger for at pasienter overføres 
Fra 1.januar eksisterer ikke Ålesund kommune lengre, slik vi kjenner den i dag. Fordi delingen fører til at både geografi og innbyggertall blir endret, må det opprettes nye kommunenummer for begge.  Pasienter som blir hjemmehørende i Haram kommune i 2024 må migreres over. Mye av denne jobben skjer automatisk, men kommunale vedtak om for eksempel hjemmehjelp må overføres manuelt. Pasienter som er innlagt på institusjon må skrives ut fra Ålesund og inn i den nye kommunen dersom de bor i Haram fra nyttår. 
-Vi har dessuten et godt samarbeid med Norsk Helsenett for å få på plass de nasjonale integrasjonene slik som for eksempel sentral forskrivingsmodul som inneholder viktig reseptinformasjon, sier Monica Nesset Devold. 

Innbyggerne får beskjed på HelsaMi
Innbyggerne i Ålesund og Haram vil i liten grad merke det som skjer rundt riggingen av å få Helseplattformen på plass i de to kommunene. Informasjon blir blant annet lagt ut på innbyggerportalen HelsaMi og på kommunenes nettsider. Det er først og fremst de ansatte som jobber i nyttårshelga som vil merke noen endringer.

 - De ansatte er godt forberedt og tar endringen med stor ro. Vi setter inn ekstra folk både fra Ålesund kommune og Helseplattformen slik at overgangen foregår så smidig som mulig. Overgangen skjer klokka 0.00 på nyttårsaften, men selve delingen foregår 1.januar klokka 9.00. Det betyr at det blir noe manuelt arbeid fra midnatt og til utpå ettermiddagen 1.januar.   I løpet av om lag to uker i det nye året skal vi ferdigstille det som gjenstår før både Haram og Ålesund kommune går tilbake til normal drift, sier Monica Nesset Devold.