Helseplattformen får utvide kapasiteten

40 midlertidig ansatte sikres fast stilling i Helseplattformen. I tillegg utvides kapasiteten med inntil 20 årsverk. 

Publisert 11.11.2022
Sist oppdatert 09.02.2023

​​Økningen av kapasiteten ble besluttet av styret i det offentlig eide selskapet i dag.

Styreleder Helge Garåsen
- Vi må sørge for mer forutsigbare arbeidsforhold, sier styreleder Helge Garåsen og understreker: - Styret er veldig godt fornøyd med den innsatsen ansatte ved Helseplattformen, St. Olavs hospital og i seks kommuner har lagt ned for at vi skal kunne ta i bruk den nye felles løsningen.

Garåsen sier kapasiteten må økes for å håndtere behov for oppfølging og forbedring fremover parallelt med en tett innføringsplan. Styrets vedtak var i tråd med administrasjonens anbefaling og kan leses i Helseplattformens styreportal.​

Helseplattformen er et såkalt offentlig-offentlig samarbeid og eies av Helse Midt-Norge RHF med 60% og 18 kommuner​ hvorav Trondheim er den største.