Hva finner jeg i HelsaMi i starten?

HelsaMi er en helt ny innbyggerportal som hele tiden utvikles i takt med behovene til pasienter, brukere og andre aktører. Jo flere sykehus, kommuner og leger som tar i bruk journalsystemet Helseplattformen, desto mer innhold blir det for deg som er pasient og bruker. 

Publisert 21.12.2022

Første gang du logger inn i HelsaMi kan du oppleve at den har lite innhold. Generelt er det slik at hyppigere kontakt du har med kommunehelsetjenesten eller sykehuset, jo mer innhold kommer det i HelsaMi. Dette gjelder selvsagt den del av helsetjenesten som har tatt i bruk Helseplattformen. 

Etter hvert kommer du til å se eksempelvis besøkssammendrag, notater, timeavtaler og informasjon fra timer du har vært på, opphold på institusjon og status på søknader om ulike tilbud.  

Tips: Sjekk pårørende under "personlige innstillinger". Stemmer det er det kjempefint. Mangler det noen kan du selv legge inn.   

 

Begrenset historikk 

 
I HelsaMi vil du ikke få tilgang til historikk fra tidligere pasientjournal, kun for resultat fra tidligere koronatester. HelsaMi vil fylles med informasjon fra den nye journalen i Helseplattformen.    
Helsepersonell har detaljert informasjon slik at de kan utføre en god og sikker helsetjeneste.   
 
Det er også verdt å merke seg at helsepersonell har mer tilgang til informasjon i pasientjournalen enn det du har i HelsaMi.  
 
For å utøve en god og sikker helseoppfølging har helsepersonell tilgang til langt mer helseinformasjon enn det du har i HelsaMi og i tillegg har de tilgang til historiske pasientdata. Det gjelder for eksempel tidligere timeavtaler.   
 
 Illustrasjonsbilde pasient og helsepersonell

Jobbe på nye måter

For helsepersonell er det mye nytt å sette seg inn i, nå som de må lære seg å jobbe på en helt ny måte. Det er derfor viktig å være tålmodig, og ikke ha for store forventninger i starten. 
 
Noe av det nye består i å dele helseinformasjon med pasienter og brukere i en skala som de aldri før har gjort. Det er viktig at helsepersonell blir trygge på hvordan informasjonen deles i en fase der det er mye nytt å forholde seg til.