I gang med hektisk opplæringsperiode

3.oktober gikk startskuddet for en omfattende opplæringsperiode i Helse Nord-Trøndelag. Over 3400 sykehusansatte skal de neste månedene få opplæring i Helseplattformen.  

Publisert 05.10.2022
Sist oppdatert 09.10.2022
Fagutviklings- og intensivsykepleier Birger Skotnes og sykepleier og verneombud Kirsti B.F Klingen ved Sykehuset Namsos er blant

Fagutviklings- og intensivsykepleier Birger Skotnes og sykepleier og verneombud Kirsti B.F Klingen ved Sykehuset Namsos er blant de første 100 deltakerne som først får klasseromsundervisning om Helseplattformen.

11. februar 2023 tar Helse Nord-Trøndelag og kommunene Levanger og Verdal i bruk Helseplattformen. Med Helseplattformen innføres felles løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon for helsetjenesten i Midt-Norge.  
Den nye løsningen skal erstatte flere ti-talls ulike fagsystem som benyttes i dag. Den 12.november tar St.Olavs hospital i bruk Helseplattformen, mens Helse Nord-Trøndelag kobler seg på 11.februar 2023 og Helse Møre og Romsdal 29.april 2002. 

Fra før har Trondheim kommune allerede tatt i bruk løsningen, og en rekke andre kommuner i Midt-Norge vil i tiden fremover ta i bruk Helseplattformen.      


Formidabel opplæringsjobb 

For å sikre så god overgang som mulig, legger Helse Nord-Trøndelag vekt på god opplæring av ansatte som skal bruke det nye systemet. Noe av opplæringen skjer digitalt, andre deler skjer i form av klasseromsundervisning. Til slutt er det lagt opp til en viktig periode med egentrening.
  

​Husmorskole blir «helseskole»

I dag ble blant annet de gamle lokalene til husmorskolen i Barlia i Overhalla kommune på nytt tatt i bruk til undervisning. Denne gangen for å lære opp helsepersonell i Helseplattformen. I Barlia skal det gjennomføres undervisning for i alt 1258 påmeldte sykehusansatte i Namsos. Opplæringsperioden varer fram til 4.november.  De første til å få klasseromsundervisning er superbrukere, og på første dag med undervisning ble rundt 100 personer kurset. 

Første dag synes jeg går veldig greit. I dag går vi gjennom noen øvingskort og det ser bra ut dette, sier Birger Skotnes som er fagutviklings- og intensivsykepleier ved Sykehuset Namsos.
 
- Jeg ser at det blir mye mer oversiktlig med tanke på hva vi har gjort, hva vi ikke har gjort og hva vi skal gjøre med pasienten. Vi får mer systematikk inn i jobben. I dag bruker vi en del tid på å lete etter informasjon, det kommer til å bli mer «orden i systemet» med Helseplattformen, sier Kirsti Beathe Fjær Klingen, sykepleier og verneombud (bildet).

Kirsti Beathe Fjær Klingen er sykepleier og verneombud.

Mot slutten av året vil så ansatte ved Sykehuset Levanger få sin opplæring. Der vil klasseromsundervisningen skje på Rinnleiret i perioden 5.desember til 20. januar 2023. I alt er det registrert 2198 kurspåmeldinger fra ansatte ved Sykehuset Levanger.​

Hva er Helseplattformen? 

Med Helseplattformen går helsetjenestene i Midt-Norge mot «Én innbygger – én journal», da plattformen er en samhandlingsløsning for hele helsetjenesten. I tillegg er Helseplattformen et fagsystem som skal støtte helsepersonell i pasientbehandlingen. 

Helseplattformen skal bidra til:  
  • ​økt kvalitet i pasientbehandling 
  • ​bedre pasientsikkerhet 
  • mer brukervennlige systemer 
Helseplattformen gir nye muligheter for både pasienter og pårørende, da under navnet «HelsaMi». HelsaMi er innbyggerens digitale inngang til helse- og omsorgstjenestene i Midt-Norge. I starten er nok HelsaMi ganske tom for de fleste av oss, men etter hvert kommer du til å se eksempelvis notater, timeavtaler og informasjon fra timer du har vært på, opphold på institusjon og status på søknader om ulike tilbud med mer.