Innføring går som planlagt

- Innføring av Helseplattformen for kommuner og helseforetak i Midt-Norge er en svært viktig milepæl for utvikling av og samhandling i helsetjenesten, sier styreleder Odd Inge Mjøen.

Publisert 27.10.2022
Sist oppdatert 09.02.2023

​​- Styret har tatt inn over seg de bekymringsmeldinger som ansatte ved St. Olavs hospital er kommet med de siste ukene og det er derfor iverksatt en rekke tiltak for å gi støtte og ivareta pasientsikkerheten i det som ganske sikkert blir en krevende oppstartperiode, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Les mer om dagens styremøte på Helse Midt-Norges nettsider