Klart språk i pasientjournalen gir økt trygghet og tillit

Alle er enige om at klart språk er viktig, og i Norge fikk vi til og med en ny lov om dette i 2022. Allikevel finnes det få studier av språket i norske pasientjournaler. Det har Gruppe for norsk medisinsk fagspråk nå gjort noe med. 

Publisert 14.02.2023
Sist oppdatert 15.02.2023

I dag ble boka “Pasientjournalen - språk, dokumentasjon og helsekompetanse” lansert på Nasjonalbiblioteket i Oslo, med helseminister Ingvild Kjerkol til stede. 

Helsepersonell, språkvitere, jurister og mange andre yrkesgrupper har bidratt med sine ulike innfallsvinkler. Hva er godt helsespråk? Hvilken rolle spiller språk i pasientjournalen? Og hva er de juridiske perspektivene? Dette er bare noen av temaene i boken.

Helseplattformen har skrevet to kapitler i den nye boka, som er en serie med 32 ulike artikler. Helsepersonell, språkvitere, jurister og mange andre yrkesgrupper har bidratt med sine ulike innfallsvinkler. Hva er godt helsespråk? Hvilken rolle spiller språk i pasientjournalen? Og hva er de juridiske perspektivene? Dette er bare noen av temaene i boken.​

Bilde av Julia Nemeth, helseminister Ingvild KJerkhol, Mona Stedenfeldt og Marlen Toch-Marguardt

I dag ble boka “Pasientjournalen - språk, dokumentasjon og helsekompetanse” lansert på Nasjonalbiblioteket i Oslo, med helseminister Ingvild Kjerkhol til stede. Fra venstre Julia Nemeth, Helseminister Ingvild Kjerkol, Mona Stedenfeldt og Marlen Toch-Marquardt.

Det ene bidraget fra Helseplattformen er det seksjonsleder Mona Stedenfeldt m.fl som har stått for under tittelen “Fra fritekst til struktur og felles helsespråk”. 

Hun har vært prosjektleder for den “ryddejobben” som er gjort for å lage et felles, strukturert og standardisert helsespråk, og er stor tilhenger av at flere aktører skal bruke samme terminologi. Den tekniske løsningen de har brukt til dette er Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms (SNOMED CT). En norsk versjon er tatt i bruk og testet ut i praktisk journalløsning hos Helseplattformen.

Det andre bidraget i boka, “Når pasienten får bestemme språket; aukar tillit og tryggleik”, er skrevet av Elin Solvang og handler om betydningen av klart språk for sluttbrukerne, altså pasienter og pårørende. Her er det den nye innbyggerportalen HelsaMi som er i fokus, og særlig er arbeidet med brukertesting og klart språk viet stor oppmerksomhet. 

​På brukernes premisser​

Viseadministrerende direktør i Helseplattformen, Christer Mjåset, er en av de som blir intervjuet i artikkelen. Han er særlig opptatt av at HelsaMi skal være til på sluttbrukernes premisser og da er språket som brukes i den nye innbyggerportalen særlig viktig. Derfor har Helseplattformen også vært opptatt av å involvere brukerne når appen har blitt utviklet.

 - I brukerpanelet som ble dannet i 2019 sitter det alt fra 18-åringer til 80-åringer. De har ulik bakgrunn og det er store forskjeller i hvilke forventninger de har til en slik portal, noe som er svært nyttig for oss i arbeidet med å forbedre HelsaMi, sier Mjåset.

En ny effektmåling viser at offentlig sektor med stor sikkerhet vil få en avkastning på 30 til 300 % ved å investere i klarspråkarbeid, noe KS nylig skrev om på sine nettsider.

Klart språk gir en avkastning på minst 30 til 300 prosent - KS

Mona Stedenfeldt og Julia Nemeth på scenen

Enklere språk gir bedre brukeropplevelser

Det nye journalsystemet Helseplattformen bygger på en teknisk løsning med utgangspunkt i programvare fra det amerikanske selskapet Epic Systems. For å tilpasse HelsaMi som innbyggerportal til norske forhold - både praktisk og språklig - har det blitt lagt ned et betydelig arbeid for å få et godt og forståelig språk, noe Julia Németh snakket om i sitt innlegg på Nasjonalbiblioteket i dag.

 - Målet har hele veien vært at journalopplysninger skal presenteres på en enkel og lett forståelig måte i HelsaMi, og dette er helt i tråd med den nye språkloven fra 2022, forteller Németh.

Hun jobber med innovasjon og myndighetskontakt i Helseplattformen, og har ansvar for brukerinvolvering i HelsaMi.

 - I møte med brukerrepresentantene har vi vært ydmyke for at folk har ulike forkunnskaper når det kommer til det medisinskfaglige. Derfor har vi lyttet til deres opplevelser og innspill til språklige forbedringer. Til sammen har vi hatt fire grundige brukertester, forteller Németh.

Brukerperspektivet i Helseplattformen har også blitt lagt merke til av systemleverandøren Epic som nylig publiserte en artikkel der de trekker fram nettopp denne brede involveringen av sluttbrukere.

Bilde av bøkene som ble lansert

“Pasientjournalen - språk, dokumentasjon og helsekompetanse" er bok nummer to i en serie utgitt av Tidsskriftet Michael, der den første boka “Helsespråk" ble lansert i 2018.

Språkrådet og Direktoratet for e-helse har støttet begge utgivelsene som også finnes tilgjengelig på nett.​​​​​