Melding om prøvesvar kom ikke fram

Helseplattformen har avdekket at melding om prøvesvar fra St. Olavs hospital fra flere hundre undersøkelser ikke har kommet frem til legen som bestilte undersøkelsen. Resultatene har vært tilgjengelige i pasientjournalen, men varslene har ikke nådd mottaker.

Publisert 07.07.2023
Et nærbilde av en nøkkelring på et tastatur

Meldingen om prøvesvarene har havnet i en intern feilkø i Helseplattformen for manuell oppfølging. Feilkøen har inneholdt et høyt antall feilmeldinger som Helseplattformen ikke har vært ajour med å håndtere. Det har vært et stort arbeid å gå gjennom disse feilkøene, og dessverre har en liten andel av feilmeldingene vist seg å være varsler som ikke har kommet frem til mottaker. Ifølge St. Olavs vurderinger har varsler som ikke har kommet frem i en del tilfeller ført til forsinket behandling av flere pasienter. 

- Vi beklager på det sterkeste at vi ikke har vært ajour med å følge opp disse feilkøene og de konsekvensene dette har medført for oppfølgingen av de berørte pasientene. Vi ser svært alvorlig på det som har oppstått. Vi har nå ettergått våre prosesser for å sikre at dette ikke oppstår på nytt, sier administrerende direktør i Helseplattformen, Trond Utne. 

Helseplattformen jobber sammen med St. Olavs med å ettergå alle varslene for å identifisere hvilke prøvesvar som ikke har vært fulgt opp på annen måte. Arbeidet med oppfølging av varslene fortsetter i kommende uke. 

Helseplattformen jobber nå sammen med aktørene for å følge opp rutinene for i størst mulig grad unngå at slike feil oppstår, i tillegg til de grep som er tatt for å ivareta løpende oppfølging av feilkøene. 

Mer informasjon på St. Olav sine nettsider