Mer enn et journalsystem

Helseplattformen dekker nesten alt av journalverktøy og pasientadministrative funksjoner i  helsetjenesten.  Her kan du lese mer om hvorfor innføringen er en så omfattende endring.

Publisert 09.11.2022
Sist oppdatert 11.11.2022

​Informasjonsflyten i helsetjenesten må bli bedre. Det er både pasienter og helsepersonell enige om. Helseplattformen vil erstatte en stor mengde eksisterende systemer, og data som er dokumentert om pasienter kan gjennom løsningen deles mellom nivåene og ut til pasienter og innbyggere. ​

Endringer for helsetjenesten

Det nye verktøyet gir nye måter å arbeide på. Over 500 arbeidsflyter er bygget inn i løsningen.

​Helseplattformen ​støtter gjeldende lover og forskrifter for journalføring og dekker alle tjenesteområder for pasientjournal. ​​

Den nye journalløsningen skal støtte helsepersonell i deres daglige arbeidsprosesser. Brukerflatene skal tilpasses den enkeltes rolle og oppgaver. Helsepersonell skal få beslutningsstøtte basert på beste praksis, og alle data skal være samlet på ett sted og følge pasienten.​

Her kan du lese mer om hvordan innføringen kan endre arbeidshverdagen for helsepersonell​.​​

Oppsummert har løsningen funksjonalitet for:

  • Tilgangsstyring
  • Utredning, behandling og pleie av inneliggende pasienter på sykehus/sykehjem/Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet (ØHD)
  • Utredning, behandling og pleie av pasienter som ikke er inneliggende (f.eks. poliklinikk på sykehus, hjemmetjenester, fastlege, helsestasjon, legevakt)
  • Pasientlogistikk og styring
  • Rapporter og dashboards
  • Støtte til gjennomføring av kliniske studier (forskning)
  • Saksbehandling og vedtakshåndtering
  • Integrasjon; både mellom nasjonale tjenester, andre systemer brukt av aktørene og med medisinsk-teknisk utstyr
  • Arkivering

Systemet er tilpasset av helse- og IT-personell fra hele regionen sammen med ansatte i Helseplattformen AS. Når det er fullt tatt i bruk ved St.Olavs hospital for ventes det at det kommer fram utfordringer og behov for justeringer som ikke har vært fullt mulig å forutse under bygging og testing. Derfor står ca 300 Epic-medarbeidere, blant annet over 40 utviklere, klare til å hjelpe ansatte og til å justere oppsett den første tida.