Milepæler godkjent - full fart på opplæring

– Dette er en svært viktig milepæl. Løsningen svarer nå til de kravene som er satt, og vi er forsikret om at det ikke gjenstår feil som er kritiske for "Go live" 12. november. Nå kan vi ha all oppmerksomhet på de siste forberedelsene, sier styreleder for St.Olavs hospital Ola Strand.

Publisert 20.10.2022
Sist oppdatert 09.02.2023

Onsdag godkjente den regionale styringsgruppen for innføringsprosjektet milepælsplanen og kvaliteten i løsningen. Styret ved St.Olavs hospital ga sin tilslutning torsdag og konstaterte at det er planlagt nødvendige tiltak for å ta ned risikoen under og etter innføring. Formelt er det styret for Helse Midt-Norge RHF som tar endelig beslutning om å sette Helseplattformen i produksjon ved helseforetaket.

Les mer på St.Olavs' nettsider.

En rekke tiltak er satt igang for å sikre en trygg innføring ved St.Olavs hospital fra 12.november. Blant annet et stort støtteapparat med superbrukere, og personell fra leverandøren Epic, Hemit (Helse Midt-Norge IT) og Helseplattformen.

Helse Midt-Norge RHF har også bevilget ekstra midler for å redusere ventelistene før innføringsperioden. Bakgrunnen er bekymringer fra de ansatte for å innføre en helt ny løsning i en krevende driftssituasjon. 

Her finner du svar på mange spørsmål om Helseplattformen: Spørsmål og svar