Nå skjer det

De siste ukene har mange hundre personer jobbet på høygir med å flytte pasientinformasjon fra gamle systemer og over til Helseplattformen, som er noe av det siste vi gjør før vi kobler på de sju nye aktørene som nå er på vei inn i den felles journalløsningen. 

Publisert 11.11.2022
Sist oppdatert 28.11.2022

Nå er avgjørelsen tatt; gamle systemer tas ned og nødvendig helsedata føres over til ny plattform slik at vi kan gå "live" kl 0300 i natt.  Det er kommunene Røros, Os, Holtålen, Indre Fosen, Ørland og Åfjord og St. Olavs hospital som nå skal ta Helsplattformen i bruk. 

I de to siste ukene har:

  • Rundt 60 personer i kommunene overført alle korttidspasienter, langtidspasienter og andre brukere fra gamle systemer over til Helseplattformen 

  • Rundt 80 sykepleiere og vernepleiere i kommunene har overført pasientenes legemiddellister fra gamle systemer over til Helseplattformen  

  • 3162 fremtidige timeavtaler for de neste to ukene i kommunene er flyttet over i Helseplattformen – 60 personer har jobbet med dette  
Fra helsetjenesten i Åfjord, en av kommunene som tar i bruk Helseplattformen 12.november. Foto: Helseplattformen

Fra helsetjenesten i Åfjord, en av kommunene som tar i bruk Helseplattformen 12.november.
Foto: Helseplattformen

Helseplattformen går nå inn i en kommandosenterperiode med «alle mann til pumpene» og høy beredskap for support og feilretting. Vi får også tilreisende fra leverandøren Epic som skal bistå når St. Olavs hospital og de seks kommunene tar i bruk Helseplattformen. De vil bistå ute i ulike avdelinger og enheter med å veilede og avdekke feil. Nødvendige endringer og rettinger sendes på riktig måte til Helseplattformen. Sammen med superbrukere og instruktører vil det dermed være en rekke fagpersoner med spesialkompetanse som vil bistå sluttbrukerne i denne krevende, men spennende perioden.  

St. Olavs hospital og de seks kommunene har lært opp flere hundre superbrukere, og Helseplattformens ansatte er klare sammen med sine instruktører, fageksperter med flere. Også fra Trondheim kommune er mange i sving for å hjelpe spesielt kommunene i gang. 

Helseplattformens regionale kommandosenter vil være den sentrale enheten for å styre og koordinere aktivitetene knyttet til oppstart hos kommunene og St. Olavs hospital. I tillegg har kommunene sine egne planer og sin egen lokale støttestruktur klar: 

Diagram

Brukerstøtte i kommunene 

På lørdag, søndag og mandag vil opplæringsressurser fra Helseplattformen AS og superbrukere fra Trondheim kommune være utplassert i kommunene. De vil bistå superbrukere med brukerstøtte for sykehjem og hjemmesykepleie. For Fosen-kommunene vil det være to ressurser med spesialkompetanse på løsningen for institusjon, og to ressurser med spesialkompetanse for hjemmetjenester. Fjellregionen vil ha tilsvarende tilbud i sine kommuner. Kommunene har selv bestemt hvor disse åtte ressursene skal «plasseres» rent fysisk.  

Fra mandag og anslagsvis to uker fremover vil det være digital support fra HP Opplæring og fageksperter fra Trondheim kommune. Det arrangeres også åpne digitale spørretimer for superbrukere på fastsatt tidspunkt for de ulike tjenesteområdene.  

Inne i Helseplattformen-løsningen finnes det en sikker chat-funksjon. Superbrukere i de to kommunale regionene er lagt til i sikker chat-grupper slik at de lett kan nå hverandre for spørsmål. Dette er primært en kanal der superbruker hjelper superbruker, men sikker chat-grupper vil også følges opp av ressurser fra HP opplæring som vil bistå med å løse utfordringer.   

Hva skjer nå?


Kontrollpunkter fredag 11. november kl 13.00:  

Alle innskrevne pasienter er lagt inn og knyttet til plassering (seng) i Helseplattformen  

Kommunikasjon om innføringsplaner til sengeposter institusjoner er sendt ut  

Nedetidsprosedyrer er ferdige eller allerede sendt ut 

Status: 👍

 
Kontrollpunkter fredag 11. november kl 17.45:  

Integrasjoner mot de gamle systemene stenges 

Alle manuelle migreringer skal være ferdig  

Alle pasienter som er under behandling skal være lagt i Helseplattformen 

All klinisk dokumentasjon skal være ferdigstilt i de gamle systemene 

Nedetidsprosedyrer følges 

Man slutter å bruke eksisterende journalsystem  

Status: 👍
 

Kontrollpunkter lørdag 12. november kl 03.00 :

Alle integrasjoner skal være oppe og fungerer i Helseplattformen 

Helseplattformen er klar til bruk – siste sjekk 

Brukere får beskjed om å starte å bruke HP 

Status: ukjent per fredag 11.nov kl 18.00