Ni nye kommuner kobler seg på Helseplattformen

Fredag 3.november klokka 22 vil tallet på kommuner som bruker Helseplattformen øke fra 10 til 19.

Publisert 30.10.2023
En vannmasse omgitt av trær
Molde er en av de ni kommunene som forbereder innføring av Helseplattformen 3.november. Foto: Molde kommune

Rundt 5700 ansatte skal ta i bruk et nytt arbeidsverktøy. Rindal er den eneste kommunen i Trøndelag som nå gjør seg klar for i innføre Helseplattformen denne dagen.

De andre åtte ligger i Møre og Romsdal: Kristiansund, Hustadvika, Molde, Vestnes, Rauma, Aukra, Sula og Fjord. Innføringen skjer på fredag kveld; et tidspunkt der det er mindre aktivitet enn ellers i uka. 

Fra fire system til ett

Kristiansund er den neste største kommunen i denne innføringen. Mens kommunen i dag bruker fire ulike system som ikke snakker sammen, kommer det nå et system som dekker alle. Kommunen mener selv at systemene som byttes ut ikke er godt nok tilpasset dagens krav og behov.

På nettsidene til Kristiansund kommune listes det opp hva de har og hva de får med det nye systemet .

Hjelp fra andre kommuner som bruker Helseplattformen

De ni kommunene har over lengre tid jobbet hardt med å forberede innføringen i samarbeid med Helseplattformen. Når løsningen er tatt i bruk vil det være ekstra god hjelp å få i de første tre ukene. Både instruktører, superbrukerer og andre som har vært med på å innføre Helseplattformen i noen av de ti andre kommunene som er i drift skal bistå.

Alle kommuner er utstyrt med superbrukere som skal hjelpe sine kolleger i gang. 

En mann og en kvinne som ser på en dataskjerm
I Åfjord kommune har Helseplattformen vært i bruk i nesten ett år. Når ni nye kommuner nå slutter seg til den samme løsningen stiller ansatte fra blant annet Åfjord opp for å hjelpe til i starten. Foto: Ingunn Grøntvedt

Stor spenning, er godt forberedt

Når ni nye kommuner kommer på, vil det tilsammen være 19 kommuner som bruker den samme journalløsningen i Midt-Norge, i tillegg til St. Olavs hospital. Det betyr at fra 3.november så vil 33 880 ansatte i helsetjenesten i Midt-Norge bruke Helseplattformen.

Spenningen er stor, men kommunene er godt forberedt og tar med seg viktig erfaring fra de andre ti kommunene som allerede er påkoblet. 


Innbyggerne kan bruke HelsaMi

Gjennom innbyggerportalen HelsaMi kan innbyggere som bruker helse-og omsorgstjenester i kommunen få oversikt over helseopplysninger, og de kan ha dialog med helsepersonell på en sikker måte.

Her kan innbyggere se timeavtaler med kommune-og omsorgstjenesten, og de kan legge inn egne pårørende. Foreldre og foresatte kan søke om tilgang til barnet sitt, og pårørende kan søke om tilgang.


De som trenger hjelp med HelsaMi kan kontakte vår brukertelefon alle hverdager mellom 09.00 og 15.00 på telefon 72 88 37 97.

75 prosent av innbyggerne i regionen bor i en kommune som har sagt ja

34 av 66 kommuner har per 29.oktober enten tatt i bruk Helseplattformen eller bestemt seg for å innføre løsningen.

De 34 kommunene utgjør 75 prosent av innbyggerne i Midt-Norge.

Neste innføring skjer i april 2024 når kommunene Skaun, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Selbu,Tydal og Vanylven kobler seg på sammen med sykehusene i Møre og Romsdal (Helse Møre og Romsdal).