Ny fastlege-pilot på lufta

Vanylven legesenter, med legevakt, har fra 2.desember tatt i bruk fastlegemodulen i Helseplattformen. Legesenteret på Sunnmøre er den andre piloten, og modulen har nå gjennomgått flere oppgraderinger.

Publisert 07.12.2023
En person som står ved siden av en gul bil i snøen

Foto: Helseplattformen

Kommuneoverlege Cecilie Oppedal hadde legevakt i helga, og var blant de første som tok i bruk Helseplattformen som nå blir prøvd ut ved Vanylven legesenter.

Vanylven kommune har 3000 innbyggere. Kommunen vurderer selv at den største utfordringen framover vil være eldrebølgen. 7,5 prosent av innbyggerne er over 80 år.
 
- En større grad av helhetlig tenkning på tjenestene våre er også motivasjonen for nå å ta i bruk et nytt samhandlingssystem. For å klare å møte den demografiske utviklingen på en god måte, må vi ha verktøy som tillater dette. Øya legesenter i Trondheim kommune har benyttet dette systemet i ett år nå, og har med sine tilbakemeldinger til HP bidratt til endringer i systemet som gjør at det er mer hensiktsmessig i bruk for fastlegene, sier kommuneoverlege Cecilie Oppedal i Vanylven kommune. 

- For Vanylven kommune er dette et spennende prosjekt fordi resten av tjenestene våre skal ta i bruk HP fra 27.april, og vi blir da den første kommunen i HelseMidt som har alle sine helsetjenester på samme system - noe vi håper kan gi en stor samhandlingsgevinst. Etter fjerde dagen med bruk er inntrykket svært godt.I overgangen er det en struktureringsjobb som legene nå må ta tak i, men når dette er gjennomført vil man sitte med en helt annen oversikt over pasients sykdomsbilde enn det man tidligere har hatt muligheten for, sier Cecilie Oppedal.

Pasientene liker HelsaMi
Det er også kommet tilbakemeldinger fra publikum om at besøkssammendraget man får i den digitale innbyggerportalen HelsaMi eller som man får utlevert på papir etter endt konsultasjon.
- Med HelsaMi blir pasienten bedre rustet å ivareta egen helse. Løsningen har gode verktøy til samhandling med pasienten, og dette er noe vi allerede har fått tatt i bruk, og vil kunne utnytte potensiale av mer etterhvert. Å være pasient i et uoversiktlig helsesystem, er for mange krevende. Økt kompetanse på egen helsesituasjon er det vi ser som en av de viktige gevinstene ved å ta i bruk dette verktøyet, sier kommuneoverlegen. 

En mann som sitter ved et skrivebord med en datamaskin og en telefon
Kommuneoverlege Cecilie Oppedal i Vanylven i arbeid. Foto: Helseplattformen

Kontrollerer eventuelle avvik 
Å ta i bruk et nytt journalsystem på et legekontor vil være en langt mindre kompleks øvelse enn ved et sykehus.
- Allikevel er vi ydmyke for de hendelsene vi har sett ved St Olav. E-meldinger er derfor noe vi nøye overvåker nå i starten. Vi har ikke registrert noen avvik på dette per nå, og vi har bistand fra blant annet HEMIT i denne overvåkingen. Vi har også en dedikert sykepleierressurs her lokalt som nå i starten kontrollsjekker all utgående informasjon fra oss, så vi raskt kan avdekke eventuelle avvik. Vi har daglige møter på dette. En slik overvåking er noe vi kommer til å fortsette med over en 2 ukers periode, eventuelt enda lenger om vi ser behov for dette. 

Opptatt av å tilby en konkurransedyktig løsning
Legesenteret har ekstra bistand fra helsepersonell og IT i Helseplattformen i en periode framover. Helseplattformen ser på nye muligheter for å få på flere pilotkontor i løpet av 2024.  

- Det er fint at Vanylven legesenter så langt får til å gjøre jobben med dagens løsning. Siden Øya legesenter tok i bruk fastlegemodulen i mai 2022, er det gjort et stort arbeid for å forbedre systemet i samarbeid med fageksperter blant fastlegene. Blant annet har vi rensket opp og forenklet brukerflatene, og gjort forbedringer i økonomi- og faktureringsmodulen, som vi nå piloterer på Vanylven legesenter, sier Thorleif Jansen som leder fastlege-teamet i Helseplattformen.

- Vi er svært opptatt av å kunne levere en konkurransedyktig løsning for fastlegene, og det er fortsatt behov for forbedringer og nyutvikling for å oppnå dette. Dette er bakgrunnen for at vi denne uka reiser til leverandøren Epic i USA. Vi ønsker en dialog med Epics toppledelse om de kommende leveransene knyttet til løsningen, og en tydelig forpliktelse fra deres side til å levere et konkurransedyktig produkt. Det er svært viktig for Helseplattformen å levere en god løsning til fastlegene, sier Thorleif Jansen.