Nytt styre i Helseplattformen

Generalforsamlingen godkjente torsdag 27. april nytt styre i Helseplattformen AS.

Publisert 27.04.2023

Det nye styret i Helseplattformen AS består nå av:


Helge Magne Garåsen, styreleder (på valg i 2025)
Ingvill Kvernmo, nestleder (på valg i 2025) (Erstatter Anne Marie Barane)
Olaf Løberg, styremedlem (på valg i 2025)
Bjørn Inge Gustafsson, styremedlem (på valg i 2025) (Erstatter Nils Kvernmo)
Marit Hermansen, styremedlem (på valg i 2025)
Terje Gårdsmoen, styremedlem (på valg i 2024)
Sidsel Nordhagen, styremedlem (på valg i 2025) (Erstatter Torunn Austheim)

I tillegg sitter følgende i styret, valgt av ansatte i Helseplattformen AS:
Linda Evensen, styremedlem
Ørjan Gundersen, styremedlem 

Generalforsamlingen godkjente samtidig årsberetning og årsregnskap Helseplattformen AS 2022.