Overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet

Helseplattformen AS er ilagt et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på arbeidstidsbestemmelsene i utvalgte perioder i 2021 og 2022.

Publisert 12.06.2023

Tilsynet hos Helseplattformen AS var basert på noen utvalgte perioder i 2021 og 2022, hvor Helseplattformen har hatt særlig stor arbeidsbelastning. 

Funnene viser brudd på arbeidsmiljølovens kapittel 10, blant annet når det gjelder manglende daglig arbeidsfri, for stor samlet arbeidstid, manglende søndags/helgefri og for utstrakt bruk av overtid.

– Vi tar bruddet på arbeidstids- og arbeidsfribestemmelsene på største alvor. Ansatte i Helseplattformen AS har over tid hatt for stor arbeidsbelastning, spesielt i forbindelse med produksjonssettinger, det vil si i periodene hvor sykehus eller kommuner tar i bruk løsningen, sier Trond Utne, konstituert administrerende direktør i Helseplattformen AS.

Helseplattformen har siden høsten 2022 jobbet systematisk og grundig med en rekke tiltak for å sikre etterlevelse av regelverket, og påleggene som er gitt av Arbeidstilsynet er tatt hensyn til og lukket.

– Samtidig viser tilsynet at vi ikke har hatt gode nok rutiner for å forhindre denne type brudd på arbeidsmiljøloven. Rutinene er nå forbedret, og vi har god oppfølging og oversikt når det gjelder arbeidsbelastningen i selskapet, sier Utne.  

Styret i Helseplattformen fikk saken til orientering i sitt møte 31. mai.  Alle styresakene finner du i vår styreadministrasjon.