Rigger seg for Helseplattformen

Arbeidet med å innføre Helseplattformen i stadig flere deler av Midt-Norge pågår for fullt. St. Olavs hospital og seks kommuner kommer på 12.november. Sommeren 2023 skal samtlige sykehus i regionen pluss ti kommuner være påkoblet.

Publisert 09.09.2022

​​En rekke forberedelser må gjøres for å sikre at en stadig større del av helsetjensten i Midt-Norge skal kunne jobbe i en og samme løsning. For tida pågår det opplæring av helsepersonell mange ulike steder, mens fageksperter og byggere tester og går gjennom den delen av løsningen som skal være på plass når flere sykehus skal på.

Superbrukerne i Helse Møre og Romsdal er i gang for å lære seg hvordan de skal støtte kollegene sine når sykehusene i fylket kobler seg på våren 2023. Ledere i kommuner og sykehus forbereder seg på endringene som berører alle som får Helseplattformen som nytt arbeidsverktøy. Tekniske forberedelser foregår akkurat nå i tett samarbeid mellom Helseplattformen og kommuner og sykehus.

Opplæring av superbrukere i fjellregionen. Mye nytt for dyktige ansatte som har påtatt seg jobben med å være superbrukere.

Opplæring av superbrukere i fjellregionen. Mye nytt for dyktige ansatte som har påtatt seg jobben med å være superbrukere.

Noen av dem som er på skolebenken i disse dager er ansatte i helsetjenesten i Røros, Os og Holtålen. 1. september startet opplæringen på Glåmos skole, og først ut er de ansatte som har sagt ja til å være superbrukere. Det er mange nye skjermbilder, men både superbrukere og sluttbrukere skal få tid til å trene også utenfor klasseromsundervisningen, i den såkalte øvingsbasen. 

Ti-tusener skal på opplæring
5.september startet opplæringen av instruktørene i Helse Nord-Trøndelag. De blir
Rover er navnet på en applikasjon der helsepersonell kan dokumentere på mobil nær pasienten.

Rover er navnet på en applikasjon der helsepersonell kan dokumentere på mobil nær pasienten.

nøkkelpersonell når de vel 3200 ansatte skal på kurs. 

- I alt er det flere ti-tusener i Midt-Norge som skal kurses i Helseplattformen. Det er en formidabel jobb som skal gjøres, sier ledende koordinator/opplæringsansvarlig Inger Aase Røise Warland i Helseplattformen. 

- Vi legger vekt på å gi god opplæring, og opplæringen gjennomføres tredelt. Først ved at den enkelte ansatte gjennomfører ett eller flere e-læringskurs, før vi samles gruppevis i klasseromsundervisning. Der øves det på de oppgavene og rollene den enkelte har i helseforetaket. Til slutt er det egentrening, og denne perioden er svært viktig – for det er jo sånn at man blir god på det man øver på, sier prosjektleder for Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag Hilmar Hagen. 

Les mer om denne opplæringen på Helse Nord-Trøndelags nettsider​

Innen neste sommer vil samtlige sykehus i Midt-Norge være påkoblet Helseplattformen. Dette er planen for innføringen av løsningen for 2022 og 2023:

Diagram