Romsdalskommuner signerte avtale med Helseplattformen

Kommunene Molde, Aukra, Vestnes, Rauma og Hustadvika signerte fredag tjenesteavtale med Helseplattformen. Foreløpig oppstartsdato er satt til november 2023. 

Publisert 30.09.2022
Sist oppdatert 09.02.2023
Det var markering med kake fredag da fem kommuner signerte tjenesteavtaler med Helseplattformen.  Tidligere har kommunene vedtatt å utløse sine opsjoner og sette igang forberedelsene. Nå er et mer formelt og forpliktende samarbeid inngått.

Tjenesteavtalen er forhandlet fram i et samarbeid mellom representanter fra Trondheim kommune (som er medeier og allerede bruker av løsningen), flere andre kommuner, og Helseplattformen. 18 kommuner har signert til nå, mens hele 45 har satt igang med sine forberedelser.

Romsdalsregionen kake 2.jpg

Kristian Skålhavn, kommunedirektør i Vestnes, skjærer kaka med fem kommunevåpen på til hovedtillitsvalgt Eli Åse Gravdehaug og Per Sverre Ersvik, kommunedirektør i Hustadvika.

​Går foran 

Det er flott å oppleve energien og drivkraften i midtnorske kommuner, og vi gleder oss til samarbeidet fremover, sier Ulf Dahl Ryen, direktør for tjenesteleveranse, som signerte på vegne av Helseplattformen.

Kommunene i Midt-Norge blir gjennom Helseplattformen de første som realiserer det nasjonale målet om "Én innbygger - én journal".

Romsdalsregionen gruppebilde.jpg

Per Sverre Ersvik, kommunedirektør Hustavika - Toril Hovdenak, kommunedirektør Rauma kommune - Marianne Stokkereit Aasen, kommunedirektør Molde kommune - Kristian Skålhavn, kommunedirektør Vestnes kommune - Gerd Marit Langøy, kommunedirektør Aukra kommune og Ulf Dahl Ryen, avdelingsdirektør i Helseplattformen.

​Tjenesteavtalen beskriver hva som skal leveres og regulerer ansvarsforholdene mellom den enkelte kommune og Helseplattformen, blant annet når det gjelder økonomi og kommunenes behov for å kunne påvirke den videre utviklingen av løsningen.
Viktige områder som personopplysninger, arkivering og endringshåndtering er også ivaretatt i avtalen. 

Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF og flere kommuner og innfører felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det nye verktøyet skal blant annet forbedre informasjonsflyten i helsetjenesten og mellom de ulike fagfolkene som gir deg helsehjelp . Som innbygger vil du kunne følge egen behandling og se journalen din gjennom pasientportalen HelsaMi.

 Trondheim kommune tok i bruk løsningen i mai og erstattet da flere av sine gamle IT-systemer innenfor helse og velferd med ett felles system for sykehjem, helsehus, skole- og fengselshelsetjeneste, legevakt og kommunal saksbehandling. 
 St.Olavs hospital innfører 12. november samtidig med seks kommuner. Laboratorieklinikkene ved alle sykehus i Midt-Norge har også tatt systemet i bruk.

Hvis alt går etter plan ligger romsdalskommunene i den femte produksjonssettingen av Helseplattformen som er lagt til november 2023.

 Her finner du spørsmål og svar om kommunene og Helseplattformen.