Seminar om forskning i Helseplattformen

Et nytt seminar har som mål å samle erfaringer rundt standardisert språk og datakvalitet i strukturert journal. Seminaret foregår i Trondheim 27.september - les programmet her.

Publisert 24.07.2023
En blå skjerm med hvit tekst

Overgangen til strukturert journalføring er en av de største endringene som kommer med Helseplattformen. I dag dokumenteres det i stor grad i fritekst og med et språk som ikke er maskinlesbart. Det begrenser mulighetene for å kunne gjenbruke data.

Datamaskiner og IT-løsninger klarer ikke å tenke seg til hvordan de skal sortere ustrukturerte data. For å ta et skritt inn i fremtiden, må helsepersonell dokumentere på en måte som gjør at journalløsningene klarer å gjenbruke data og sende data videre der det er hensiktsmessig. 

Helseplattformen er helt i fremste rekke på dette området, og i samarbeid med Direktoratet for e-helse inviterer vi til et heldagsseminar i Trondheim 27.september. Seminaret er et første skritt mot å bygge et nettverk som samler forskning og erfaring rundt hvordan strukturert pasientdokumentasjon kan gjenbrukes og deles på tvers av nivåer og tjenester. Den nye måten å dokumentere på skal sikre at viktige helseopplysninger følger pasienten gjennom hele forløpet. 

Vi har invitert en rekke spennende forelesere fra ulike deler av helsetjenesten og forskningsmiljene som tar opp erfaringer og muligheter rundt SNOMED CT. 

Vi har begrenset plass, så vær rask med din påmelding!
Frist for påmelding er 27.august - velkommen!

Les hele programmet her 

En mann og en kvinne som ser på en dataskjerm
Helsetjenesten i Åfjord kommune i Trøndelag var blant de første kommunene som tok i bruk Helseplattformen i 2022, og som siden da har dokumentert i et felles helsespråk. Foto: Ingunn Grøntvedt