Sju millioner for å bedre tilbudet til sårbare eldre pasienter 

Forskningsrådet har tildelt sju millioner kroner til et prosjekt i Trondheim kommune og ved St. Olavs hospital. Forskningsprosjektet skal se på hvordan helse -og omsorgstilbudet til sårbare eldre pasienter kan bli bedre. 

Publisert 05.02.2024
Sist oppdatert 13.05.2024
En vannmasse med bygninger langs den
Foto: Geir Hageskal

Vi går inn i ei tid med stadig flere eldre. Samtidig blir det færre til å ta vare på oss. Forskningsprosjektet som settes i gang i Trondheim kommune og ved St. Olavs hospital skal undersøke hvordan det økende behovet for helse- og omsorgstjenester kan møtes med å utnytte ressursene bedre og sørge for at pasientkøene i denne gruppen går ned. Helseplattformen deltar også i prosjektet som samarbeidspartner.  
Prosjektet skal se på hvordan sykehus og kommune kan få bedre oversikt over pasientstrømmer, kapasitet og koordinering mellom de ulike nivåene i helse -og omsorgstjenesten. 
 
Øystein Døhl, seniorrådgiver ved kommunedirektørens fagstab i Trondheim, ser store muligheter med at sykehuset og kommunen i dag bruker samme journalløsning.  

- Det er unikt nasjonalt og en stor styrke for prosjektet at både St. Olavs hospital og Trondheim kommune har fått felles journalsystem i form av Helseplattformen, noe som muliggjør at data kan hentes ut og analyseres på tvers av forvaltningsnivå. 
 
Prosjektet er et av åtte som til sammen har fått tildelt 150 millioner kroner. Felles for prosjektene er at de skal bidra til mer innovasjon i de offentlige helsetjenestene.