Sluttavtale inngått

Styret i Helseplattformen AS har nå inngått sluttavtale med tidligere administrerende direktør Torbjørg Vanvik.

Publisert 16.03.2023
Sist oppdatert 12.04.2023
Logo, ikon

​Avtalen innebærer at Vanvik beholder sin lønn ut oppsigelsestiden, som er fastsatt til senest 31. juli 2023.

I denne perioden skal Vanvik stå til disposisjon for Helseplattformen AS sin styreleder for å bidra med erfaringsoverføring og tilrettelegging for revisjonsarbeid, samt avvikle oppspart ferie. 
 
Det er ikke avtalt ytterligere økonomiske ytelser utover lønn i oppsigelsestid. Vanvik fratrer fra Helseplattformen AS senest 31. juli 2023, eller tidligere dersom hun tiltrer ny stilling i annen virksomhet.