Snart 100.000 bruker HelsaMi

Den digitale innbyggerportalen HelsaMi har siden lanseringen i mai 2022 blitt tatt i bruk av nærmere 100.000 innbyggere i Midt-Norge. Stadig flere laster ned appen, og melder om at de opplever HelsaMi som et godt verktøy i sin helseoppfølging.

Publisert 16.02.2023
Sist oppdatert 17.02.2023

​ - Dette er bare begynnelsen på en bedre samhandling mellom helsetjenestene og pasientene. Noe vi har ventet på i mange år!

Det sier Julia Németh, fagleder for innovasjon og myndighetskontakt i HelsaMi.  

 - Målet med HelsaMi er at innbyggerne i Midt-Norge skal få bedre innsikt og kontroll over egne helseopplysninger, forteller Németh.

Hun synes det er veldig gledelig at så mange av de første innføringskommunene har vist interesse for HelsaMi.

I den nye innbyggerportalen kan du blant annet få oversikt over avtalte timer i helsetjenesten, deling av prøvesvar, du kan svare på spørreskjemaer og motta meldinger fra helsepersonell. 

Julia Nemeth_portrett1_web.jpg

Julia Németh er fagleder for HelsaMi i Helseplattformen AS.

​Lite informasjon i begynn​​elsen

De fleste innbyggere som tar appen i bruk vil nok oppleve at det er lite innhold i tjenesten i starten. Mange forventer å se historikk fra tidligere kontakt med helsetjenestene, eller finne andre opplysninger som går tilbake i tid. Men hvorfor kommer ikke dette opp når du logger deg inn i HelsaMi?

 - Innholdet i HelsaMi gjelder journalinformasjon fra den nye journalen i Helseplattformen, forklarer Németh.

Hun presiserer at jo hyppigere kontakt du har med kommunehelsetjeneste eller sykehus, jo flere opplysninger vil vises i din HelsaMi. Innholdet avhenger med andre ord av behovet du har for kontakt med helsetjenesten.

 - Jo flere sykehus, kommuner og leger som tar i bruk det nye journalsystemet i Helseplattformen, jo mer innhold blir det i HelsaMi for deg som er pasient og bruker, understreker Németh.​

Den nye innbyggerportalen inviterer også til en mer aktiv bruk fra innbyggernes side, og legger dermed til rette for en helsetjeneste som involverer pasienten i mye større grad enn tidligere.

Bedre oversikt og dialog

Elise Roksvåg (26) er en av flere brukere som har lastet ned appen og fått tilgang til sine helseopplysninger gjennom den nye innbyggerportalen HelsaMi.

Hun er gravid i sitt første svangerskap, og har fått oppfølging fra helsestasjonen i sitt nærområde. Hun er strålende fornøyd med dialog og informasjon i HelsaMi. Særlig når det gjelder oversikt over prøvesvar. 

Saupstad helsestasjon_Elise2.jpeg

Elise Roksvåg er i sitt første svangerskap og er veldig fornøyd med å få all nødvendig informasjon i den nye HelsaMi-appen.

HelsaMi gjør det mye lettere for meg som førstegangsfødende fordi det samler alle opplysningene på en plass. Jeg får sammendrag fra timene jeg har hatt på helsestasjonen, men også fra de timene jeg har på sykehuset, forteller hun.

Alt på ett sted

Hun er særlig fornøyd med å få alle prøvesvarene sine i appen, for eksempel hvis det er tatt blodprøver og lignende, og synes det fungerer kjempebra. 

 - I prøvesvarene ligger det også kommentarer med en bekreftelse på om de er innenfor normalen eller ikke, og så er det ofte en sånn graf på de prøvesvarene, med rødt, gult og grønt område, det synes jeg er kjempefint! forteller Elise.

Hun trekker også inn fordelen med at det har blitt mulig å sjekke inn digitalt via den e-innsjekken som ligger i appen.

 - Dette er veldig praktisk når du skal på sykehuset, du trenger ikke lenger å sende av gårde et papirskjema ti dager i forveien, slik det var før. Nå jeg kan plotte inn alle nødvendige opplysninger før jeg møter inn til timen, og det sparer tid. Det er jeg veldig fornøyd med, legger hun til.

Mer effektiv svangerskapskontroll

Også jordmor Kristine ​Sundstrøm Sandkjernan ved Saupstad helsestasjon er glad for at de nå har fått et nytt journalsystem. Som helsepersonell i Trondheim kommune var de først ute med å innføre Helseplattformen, og de bruker HelsaMi til å ha dialog med sine pasienter og brukere. 

 - Jeg er særlig fornøyd med at vi nå har prøvesvar til de som kommer til kontroll i uke 24, og som har hatt første svangerskapskontroll hos fastlegen sin, sier hun.​

Jordmor intervjues på kontor

​Jordmor Kristine Sundstrøm Sandkjernan ved Saupstad helsestasjon.

​Sandkjernan presiserer at dette gjelder de som har vært hos fastlege hvor analysene sendes inn til St.Olavs hospital, noe de aller fleste har. Men noen legekontor sender analysene til et annet sted. Hvis disse ikke har tatt i bruk Helseplattformen, vil ikke prøvesvarene kunne leses av helsestasjonene.​

Hvilke andre opplysninger har dere nå tilgang til?

 - Vi ser termindato, ultralyd-opplysninger, hvis de skal ha ekstra oppfølging på sykehuet, sånne ting. Før vi fikk Helseplattformen så hadde vi jo helt blanke ark når den gravide kom på sin første kontroll hos oss. Nå kan vi se mye mer, fordi vi kan dele opplysninger med sykehuset. En stor forbedring, understreker Sandkjernan.

Etter fødsel tilbys også etterkontroll og hjemmebesøk av jordmor, og videre oppfølging av helsesykepleier på helsestasjon. Alle besøk blir registrert og informasjonen blir gjort tilgjengelig i HelsaMi.

 - Den pasientgruppa vi har skal alle på sykehuset, så det å samarbeide med St.Olavs hospital er jo helt avgjørende, avslutter hun.​​