Spennende uke for Helseplattformen

Det har gått snart ei uke etter at Helseplattformen ble innført i Trondheim kommune. Noen enheter sliter mer enn andre med den nye løsningen, mens andre rapporterer at det går greit. 

Her konstaterer Helseplattformen at løsninmgen er på lufta i Trondheim kommune. Foto: Ole Martin Wold

Her konstaterer Helseplattformen at løsningen er på lufta i Trondheim kommune. Foto: Ole Martin Wold

​- All honnør til ansatte som står på, finner feil og bidrar til at vi får en god løsning, sier helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli. 
Fredag morgen (13.mai) hadde tilsammen 6500 ansatte logget seg inn. Det betyr at systemet begynner å komme opp i fart til tross for en del tilgangsproblemer.  

- Oppstartshelga gikk over all forventning. Det var god stemning og stor glede over å være i gang med Helseplattformen. Enhetene var godt forberedt. Samtidig fikk vi tidlig tilbakemeldinger på at mange ansatte ikke fikk tilgang til løsningen og ellers en del tekniske utfordringer som vi har prøvd å løse fortløpende. Dette var som forventet, sier helse- og velferdsdirektøren. 

Hvordan er stemningen ute på enhetene etter ditt inntrykk? 
-Den tror jeg varierer. Vi skal ikke stikke under en stol at noen tjenester sliter mer enn andre og har nok hatt en krevende førsteuke med Helseplattformen. Så langt vi kan setter vi inn ekstra hjelp, også på stedet, både med ressurser fra innføringsprosjektet, Helseplattformen og Epic. På den andre siden er mange veldig fornøyd med å ha fått et annet system som de allerede nå ser et stort potensiale for. Det er godt å konstatere, sier Dehli. 

Færre utfordringer enn fryktet

For Helseplattformen har det vært ei hektisk uke med døgnbemanning siden natt til 7.mai for å bistå Trondheim kommune med oppstarten. 

Ulf Dahl Ryen er direktør for tjenestelevanse i Helseplattformen

Ulf Dahl Ryen er direktør for tjenestelevanse i Helseplattformen.

- Det overordna bildet er at innføringen gått bra. Det er tatt høyde for at et så avansert system trenger en god del feilretting i starten. Mye av det som har skjedd denne uka stemmer godt med andre innføringer som vi har studert på forhånd, sier direktør for tjenesteleveranse i Helseplattformen, Ulf Dahl Ryen. 

-Det er færre utfordringer enn vi hadde trodd det kunne bli. For oss har det likevel vært viktig å ivareta dem som har møtt på problemer. Det har vært noen feil i oppsettet som har ført til at flere ikke får rett tilgang til den informasjonen de trenger for å kunne gjøre jobben sin. Dette oppleves som alvorlig for dem det gjelder. Noen har blitt truffet av flere feil enn andre, og de har vi gitt særlig prioritet til. 

Innbyggerne og HelsaMi
Som mange har fått med seg har en god del brukere fått oppgitt feil pårørende når de har logget seg på den nye innbyggerportalen HelsaMi. Dette skyldes delvis feil som har ligget i gamle systemer som ikke var synlig for bruker, kombinert med en importfeil gjort av oss, forklarer Ulf Dahl Ryen.

- Det som er viktig å framheve er at de som er satt opp som nærkontakter ikke har hatt eller har tilgang til din journal. Det positive med HelsaMi er at brukeren selv oppdager eventuelle feil som har ligget der tidligere. Samtidig gir HelsaMi hver av oss muligheten til å legge inn riktige nærkontakter. Det er som å rive av et plaster- det er vondt når det skjer, men det blir mye bedre etterpå.

På grunn av at noen brukere har fått oppgitt feil pårørende i HelsaMi ble det nødvendig å skru av denne tjenesten for en periode. Det ble utfordrende for en del ansatte i kommunen, blant annet for dem som jobber ved helsestasjonene, fordi de fikk problemer med å finne pårørendeinformasjon. I løpet av de første dagene vil denne informasjonen være på plass igjen, opplyser Ulf Dahl Ryen. Når det gjelder HelsaMi vil det fortsatt forekomme feil opplysninger som vi har med enten fra enten Folkeregistret eller overføring av data fra gamle systemer.

 - Vi oppfordrer derfor alle om å laste ned HelsaMi-appen for å sjekke om pårørende-opplysningene er riktige. Per 13.mai har over 6800 innbyggere logget seg inn, og det er bra.

Bedre for hver dag

Elin Stensen er enhetsleder ved Strindheim hjemmetjeneste. Spenning, frustrasjon, men også glede over å komme i gang har preget arbeidsdagene for de ansatte her, forteller hun.

- Jeg må innrømme at vi var spente 7.mai, men vi opplever egentlig at det har gått veldig greit, og litt bedre for hver dag gjennom hele uka.

Hun skryter av sine ansatte som har vist stor tålmodighet og ekstra arbeidsinnsats de siste ukene. Ikke minst har de fått kjenne på samholdet og holdt motet oppe når det har vært utfordringer underveis. Det er mye å sette seg inn i for alle ansatte, og det handler ikke bare om å lære seg et helt nytt datasystem.

- Vi må også bruke tid på å avlære oss en gammel tenkemåte, og det vil naturlig nok ta litt tid, sier Elin Stensen.

Visste ikke hvor vi skulle dokumentere

-Vi har prøvd å forberede oss så godt vi kan, og har også vært klar over at det kom til å bli krevende. Heldigvis har vi skikkelig flinke og dedikerte medarbeidere som er innstilt på å gjøre den samme gode jobben som før, forteller avdelingsleder Roar Syrstad Brattli ved Strindheim hjemmetjeneste.

Helsefagarbeider Michael Frimann og avdelingsleder Roar Syrstad Brattli

Huskelistene er fortsatt på papir, og sikrer at alle får god oversikt over dagens arbeidsoppgaver når de kommer på vakt. Her er det helsefagarbeider Michael Frimann som går over huskelistene etter endt arbeidsdag, før nestemann kommer på vakt. Avdelingsleder Roar Syrstad Brattli til høyre.

Han tar ut huskelister og arbeidsrapporter hver dag, og ser at det har vært en utvikling og forbedring bare de siste dagene. De ansatte har fått mer kunnskap og har dermed blitt tryggere i løsningen.

- I starten av uka visste vi ikke helt hvor vi skulle dokumentere, men jeg ser at de som er ute hos brukerne skriver inn mer og mer i journalsystemet. Vi blir flinkere når vi blir tryggere, og da får vi sakte, men sikkert mer kontroll også, sier han.

Sist oppdatert 13.05.2022