Fastlegeløsningen forbedres

Det har pågått en omfattende kartlegging i høst for å forbedre fastlegeløsningen. I kartleggingen har det blant annet kommet fram konkrete forbedringspunkter.

Publisert 11.11.2022
Sist oppdatert 18.11.2022
 Forbedringene kan dels gjøres av Helseplattformen, mens noe må utvikles av Epic.

- Helseplattformen prioriterer høyt å tilby en løsning som er effektiv og brukervennlig. Vi har noen konkrete forbedringspunkter å jobbe med, men det trengs ytterligere tiltak for å gjøre løsningen konkurransedyktig, sier Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen.

Leverandøren Epic står sammen med Helseplattformen om disse tiltakene. Det jobbes nå med å utvikle både funksjonalitet og økt brukervennlighet. Ny klientteknologi som benytter et mer moderne programmeringsspråk er tatt i bruk, og det kommer utviklere med fokus på brukervennlighet til Trondheim medio desember. En gruppe fastleger fra ulike deler av regionen bidrar med viktige innspill. I denne gruppen er også en representant fra Øya legesenter i Trondheim som tok i bruk løsningen i mai. 

Tidslinjen for den videre utviklingen som et resultat av besøket i desember blir avklart rett over nyttår.