Støtte til 13 innovasjonsprosjekter om Helseplattformen i 2023

Helse Midt-Norge har nå offentliggjort utdeling av 16 millioner kroner til 25 innovasjonsprosjekter i regionen. Flere av prosjektene dreier seg om Helseplattformen og HelsaMi.

Publisert 22.12.2022

Det er totalt 25 innovasjonsprosjekter som til sammen har fått 16 millioner kroner i støtte fra Helse Midt-Norge. ​

Midlene stimulerer økt utvikling og nytenking til det beste for helseforetakene, helsepersonell og pasienter. Helseplattformen er naturlig nok en viktig aktør i mange av innovasjonsprosjektene, og er budsjettert inn i 13 av dem. Prosjektene vil gi sentrale bidrag til å utvikle helsetjenestene. 

Seksjon for forskning og innovasjon i Helseplattformen AS har deltatt i arbeidet med tildeling av innovasjonsmidlene i høst, hvor det kom inn 68 gode søknader med imponerende spenn. 

- Vi fortsetter på nyåret med koordinering av innsatsen fra Helseplattformen sammen med de andre avdelingene og seksjonene. Vi gleder oss til å løfte blikket og se fremover på utvikling i samarbeid med helsetjenesten, sier seksjonsleder for forskning og innovasjon i Helseplattformen, Håkon Haaheim. 

Illustrasjonsbilde kvinne med mobiltelefon

Skal utvikle digitale tjenester i HelsaMi

De fleste prosjektene som nå har fått innovasjonsmidler handler om å lage gode digitale tjenester for pasientgrupper som har et stort behov for kontakt med helsetjenesten, og gjerne på tvers av nivå i helsetjenesten. For innbyggere i Midt-Norge innebærer dette konkret at det blir utviklet digitale tjenester tilgjengelig i innbyggerportalen HelsaMi for disse pasientgruppene. Hensikten er å gi tilpasset oppfølging pasienten har behov for, på det tidspunktet man trenger det. På denne måten kan pasienten føle seg ivaretatt selv om man oppholder seg hjemme mens man er i et forløp. 

I HelsaMi er det et stort potensiale for nettopp å lage slike digitale tjenester. Flere prosjekt forutsetter byggeaktivitet, og det blir nødvendig å avklare tilgjengelig byggekapasitet med Helseplattformen. Et viktig premiss er at tjenestene skal bygges på en slik måte at der det er mulig å gjenbruke bygde komponenter, slik at forvaltningen blir smidig. En del prosjekt må antageligvis gjøre noen tilpasninger i aktivitetsplanene, slik at det ikke kolliderer med neste års innføringer.