Stykker opp innføringen

Styreleder Odd-Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF er svært fornøyd med at det nye løpet som er lagt for sykehusene og Helseplattformen ikke påvirker kostnadsbildet eller utrullingen for kommuner i regionen. 

Publisert 16.02.2023
Sist oppdatert 17.02.2023

Utbedring av løsningen som er tatt i bruk ved St. Olavs hospital avsluttes til sommeren og innføring for Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal vil bli finansiert gjennom bruk av prosjektets risikoavsetning.

- Intensjonen med å sette tydelige endepunkt for nødvendig utbedring av løsningen ved St. Olavs hospital er å skape forutsigbarhet og tydeligere styring. Det er satt inn betydelige ressurser i dette arbeidet nå, men det skjer innenfor den rammen vi har satt for sykehusenes hovedprosjekt, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF i en pressemelding​.

Odd-Inge Mjøen er styreleder for Helse Midt-Norge RHF
Det er først når vi rigger for den utsatte innføringen for Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal at det blir nødvendig å røre ved prosjektets risikoavsetning. Mjøen er svært fornøyd med at det er lagt et løp for sykehusene som ikke påvirker kostnadsbildet eller utrullingen for kommuner i regionen.

Utbedringene som gjøres nå forventes å redusere behovet for ytterligere tilpasning når neste runde med sykehus skal ta i bruk Helseplattformen. Investeringsrammen knyttet til sykehusene er på 2,963 milliarder kroner. Styret har gitt administrerende direktør fullmakt til å disponere inntil 380 millioner kroner av risikoavsetningen til videre innføring i Helse Nord-Trøndelag HF 4. november i år og Helse Møre og Romsdal HF 27. april neste år.


Kompensasjon til St. Olavs hospital

Styret har også gjort vedtak om å kompensere St. Olavs hospital for noen av de ekstra-kostnadene som er påløpt. 

- Vi er klar over at det har vært krevende å være det første helseforetaket til å innføre Helseplattformen, og at dette er blitt mer krevende enn først antatt, sier Mjøen.

Tilleggsbevilgningen er på 90 mill. kroner som inntektsføres for 2022.

Kilde: Helse Midt-Norge RHF


Tidslinje

​Illustrasjon: Gjeldende innføringsplan for Helseplattformen