Styremøte 5. januar

Saksunderlag for ekstraordinært styremøte i Helseplattformen AS er nå tilgjengelig i vår styreportal.

Publisert 04.01.2023
Sist oppdatert 09.02.2023

Styret for Helseplattformen AS skal i ekstraordinært møte 5. januar ta stilling til om  gjeldende innføringsplan for Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF kan gjennomføres.

Saksunderlag til styremøtet finner du her​.​

Senere samme dag behandler styret for Helse Midt-Norge RHF​ spørsmålet ​ ​om revidert innføringsplan for helseforetakene. ​

Saksunderlag for styremøtet i Helse Midt-Norge RHF finner du her.

Styringsgruppa for innføring i helseforetakene har anbefalt vedtak om utsettelse av neste innføring. Styringsgruppa består av ledelsen i alle helseforetakene og representanter fra de tillitsvalgte.​ 

Anbefalingen gjelder ikke de kommunale innføringene. Innføring i de seks kommunene som koblet seg på samtidig som St.Olavs hospital har gått etter plan, mens det før jul ble fastslått ​at det er behov for mer arbeid med løsningen og bruken av den ved St.Olavs hospital.

​​