Styret ber om revidert plan for helseforetakene

Styrene for Helseplattformen AS og Helse Midt-Norge RHF behandler 5. januar spørsmålet om revidert innføringsplan i sykehusene. 

Publisert 05.01.2023

Saken blir oppdatert etter styremøtet i Helse Midt-Norge RHF som starter kl 15. 
Styret for Helseplattformen AS har i dag gjort følgende vedtak:

1. Styret erkjenner at gjeldende innføringsplan for Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF ikke er gjennomførbar gitt nødvending feilretting, optimalisering og OU-arbeid etter innføringen ved St. Olavs hospital HF. 

2. Styret understreker viktigheten av å opprettholde gjeldende innføringsplan for kommunene, og ber om at Helseplattformen prioriterer dette i tillegg til det pågående arbeidet for St. Olavs hospital HF. 

3. Styret ber om at forslag til revidert innføringsplan for Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF fremlegges så snart HMN har vedtatt en revidert plan for når HF-ene skal kunne motta løsningen. 

4. Styret ber om at Helseplattformen intensiverer arbeidet med å sikre tilstrekkelig bemanning til å håndtere eksisterende kunder og kommende produksjonssettinger. 

5.  Styret ber om at det redegjøres for økonomiske og kontraktuelle konsekvenser med beskrivelse av kostnadsdekningen av en ny innføringsplan for helseforetakene.​