Systemfeil ved henvisninger i Helseplattformen

St. Olavs hospital har i dag sendt bekymringsmelding til Statens Helsetilsyn fordi det er oppdaget en systemfeil for henvisninger i Helseplattformen.

Publisert 09.01.2024
En kvinne som bruker en mobiltelefon
Foto: Colourbox

Feilen gjelder 62 forløpspasienter henvist fra Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag til videre oppfølging ved St. Olavs hospital.  Alle pasientforløpene er gjennomgått. 

Seks pasienter har sannsynligvis fått forsinkelse i sin utredning/behandling. Disse pasientene er kontaktet og blir ivaretatt og fulgt opp av behandlingsansvarlig ved de respektive klinikkene.

Les mer om brevet til helsetilsynet på stolav.no