Veien videre for Helseplattformen

Trondheim, Åfjord, Holtålen og Levanger kommuner holdt torsdag 9. februar pressekonferanse om arbeidet med Helseplattformen og hvilke erfaringer de har gjort seg så langt.

Publisert 10.02.2023

Det var kommunedirektørene Morten Wolden fra Trondheim, Peter Ardon fra Levanger, Per Johansen fra Åfjord og Marius Jermstad fra Holtålen kommune som sammen med tre ansatte fra helse- og velferdstjenesten delte sine erfaringer med løsningen. Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli fra Trondheim kommune deltok også på konferansen. 

– Nå har vi fått et felles system. Før brukte vi mye tid på å lete og etterspørre helseinformasjon. Nå kan jeg f.eks. sende en sikker chat til kirurgen som har operert en pasient. Og sykehuset kan se hvilke helsetjenester pasienten mottar i kommunen, sa fysioterapeut Lars Petter Myrene. 

Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim, uttalte at det er viktig å lære av det som har gått bra og av det som ikke har fungert så godt. 

– Vi skal sammen med Helse Midt-Norge gjennomføre en evaluering av innføringsprosjektet for Helseplattformen slik at vi får et godt innblikk i hvordan opplæring, gjennomføring og innføringen har vært. På den måten kan vi støtte de kommunene som skal innføre Helseplattformen i sine kommuner etter hvert, sa Wolden. 

– Jeg føler meg tryggere som sykepleier. Opplysninger som flere trenger tilgang til blir tilgjengelige tvert de er lagt inn, sa Bjørn Inge Hindnes, sykepleier i hjemmetjenesten i Trondheim. 

Her kan du se opptak fra pressekonferansen på Trondheim kommune sine nettsider.