Helsepersonell og sykehus: spørsmål og svar

Forberedelser til Helseplattformen - se informasjonspakkene

​​Skal du snart gjennomgå obligatorisk opplæring anbefaler vi å først se på informasjonspakker om grunnleggende informasjon, strukturert journal, forløp, legemidler, forskning med mer. Du finner dem her​.

Videoserie: Du spør, eksperten svarer

I denne serien inviterer vi helsepersonell til å stille spørsmål om Helseplattformen. Vi finner eksperter som jobber i prosjektet som kan svare på spørsmålene.
 
Kanskje finner du svar som du selv har lurt på i denne videoserien? Under kan du gå inn på hver enkelt video - her finner du alle videoene samlet på ett sted​.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​Informasjon til ansatte i helsetjenesten

Dersom alle kommuner, fastleger og avtalespesialister blir med i den nye journalløsningen, vil over 40 000 ansatte i det midtnorske helsevesenet få nytt arbeidsverktøy.
 

Helseplattformen skal erstatte alle journalsystemer, eksempelvis Doculive og PAS i helseforetakene og Gerica som noen kommuner benytter. Flere titalls andre systemer skal også erstattes, mens noen skal beholdes og integreres med det nye journalsystemet. Dette gjelder særlig spesialsystemer.

Det pågår grundig arbeid for å forberede migrering (overflytting av informasjon) fra eksisterende systemer til nytt system.

Med nytt journalsystem er ett av målene at helsepersonell skal få tilgang til oppdatert informasjon om pasienter i sanntid. Det vil si at informasjonen lagres ett sted og aktuelt personell får tilgang til dette. Tilgang skal gis etter tjenstlig behov.
I dagens løsninger brukes det mye tid på å bekrefte informasjon, noe som gir mye dobbeltarbeid siden primær- og spesialisthelsetjenesten ikke automatisk får innsyn i hverandres journalsystemer. Med ett system sikres alle oppdatert informasjon.

Alle skal ikke se alt. Det er kun aktuelt helsepersonell som vil kunne se informasjon om hver pasient de behandler. 
Det arbeides grundig med informasjonssikkerhet og personvern i Helseplattformen. Personvernet vil alt i alt bli sikrere ivaretatt enn med dagens mange og ulike løsninger.

Det nye systemet som leveres av Epic, baseres på standardisert informasjon. Det betyr i større grad bruk av ferdig oppsatt informasjon, noe som vil kunne medføre noe mer klikking, men desto mindre skriving. Hensikten er at informasjonen skal kunne leses av datamaskiner. Det vil fortsatt være mulighet for å legge inn informasjon med fritekst, og de organisasjonene som beslutter det, kan få god hjelp av talegjenkjenning, som er innebygd i systemet.

Leverandøren av nytt journalsystem, Epic,  har kunder fra hele verden. Det vil si at det finnes mange eksempler på tidligere innføringer som Helseplattformen kan lære av. Det er høstet erfaringer fra blant annet USA, Storbritannia, Finland, Nederland og Danmark. Mange har lyktes godt med sin innføring og sin bruk av programvare fra Epic, og Helseplattformen tar disse erfaringene med seg inn i norske forhold. Det finnes også eksempler som ikke har lyktes like bra på alle områder, det er og har vært viktig for Helseplattformen å lære av disse.

Mange som arbeider i helsetjenesten vil på sikt jobbe på nye måter ved hjelp av den nye teknologien. Oppsettet av det nye systemet er på mange måter opp til organisasjonene som skal ta det i bruk, derfor er perioden frem mot innføring viktig for å tilpasse systemet norske forhold. Begrepet «hard stop» betyr at systemet tvinger personell til å ta bestemte valg før man får gå videre. Omfanget av dette kan bestemmes i oppsettet. Det samme gjelder «pop-ups», altså vinduer som åpner seg i systemet ved bestemte valg.

Det nye journalsystemet gir mulighet for å dokumentere på håndholdte enheter, både nettbrett og smarttelefoner. Hvordan dette eventuelt tas i bruk - og hva som kjøpes inn av utstyr - bestemmes av organisasjonene (sykehus og kommuner).

I en felles journal vil informasjon om pasientens legemidler deles. Dermed vil alle involverte parter i Helseplattformen, inkludert pasienten selv, bidra til at informasjon om den enkeltes aktuelle legemiddelbruk holdes oppdatert i løsningen. Samtidig skal Helseplattformen utveksle informasjon med nasjonale løsninger som Reseptformidleren, inkludert «Pasientens legemiddelliste» (PLL) når den kommer på plass, og Kjernejournal for å sikre at oppdatert legemiddelinformasjon er tilgjengelig for helsepersonell utenfor Helseplattformen. 

Sist oppdatert 17.04.2024