En gruppe mennesker som ser på en bærbar datamaskin

Forberedelse til Helseplattformen

Helseplattformen fører til mange små og store endringer i arbeidshverdagen i kommunehelsetjeneste og sykehus i Midt-Norge.  Her får du brukerinformasjon om journalløsningen i informasjonspakker med mange ulike tema. De kan brukes av alle og er nyttige å se gjennom før opplæring starter. 

Disse informasjonspakkene er beregnet på helsepersonell i Helse Midt-Norge og kommuner som tar Helseplattformen i bruk. De består av en powerpoint-presentasjon som man kan laste ned til eget bruk, og en kort forelesning om samme tema, innspilt på video. 

Presentasjonene kan brukes av alle og egner seg til fagdager, avdelingsmøter, internundervisning og andre møtepunkt for informasjon og læring. Du kan også se gjennom dem på egenhånd, og de er tilgjengelige både på jobb og hjemme.

Etter hvert vil vi få lenket opp relevante demonstrasjonsvideoer fra selve løsningen. Dette vil kun være tilgjengelig fra en jobb-PC da det krever pålogging.​

OBS: Dersom du bruker Edge som nettleser, vil det komme opp et påloggingsvindu når du klikker på en presentasjonslenke. Trykk da Avbryt i vinduet og dokumentet vil åpne​ seg. Dersom du bruker Chrome som nettleser, vil presentasjonen lastes ned til din maskin når du trykker på lenken.

Hensikten med informasjonspakkene er å gjøre det enkelt for ledere, fageksperter, superbrukere og andre med nøkkelroller i forberedelsesarbeidet, å informere andre sluttbrukere og medarbeidere. Informasjonspakkene er fritt tilgjengelig for alle når som helst og hvor som helst. Det vil komme til flere informasjonspakker underveis.

Vi anbefaler å starte med  «Grunnleggende om journalløsningen».

Hver leder bør lage en plan for når og hvordan de ulike pakkene skal kommuniseres til  sine medarbeidere i månedene før oppmøtebasert opplæring.

Sist oppdatert 26.10.2021