Delprosjekt

Felles innføringsprosjekt er delt inn i sju delprosjekter.

Informasjonsforvaltning

Informasjonsforvaltning har overordnet ansvar for hvordan informasjon forvaltes i løsningen og for å ivareta sammenhengen mellom alle informasjonselementer på tvers av applikasjonene. Prosjektet ledes av Hilde Grimnes Olsen.
Informasjonsforvaltning
Olsen, Hilde Grimnes.jpg

Applikasjoner

Applikasjoner har ansvar for å utvikle og tilpasse klinisk innhold og funksjonalitet i applikasjonene i journalløsningen. Prosjektet ledes av Ellen Annette Hegstad.
Applikasjoner
Hegstad, Ellen Annette.jpg

Applikasjonsstøtte

Applikasjonsstøtte består av fire delprosjekter. Prosjektet ledes av Øyvind Høyland.
Applikasjonsstøtte
Høyland_Øyvind_01.jpg

Rapportering

Rapportering har ansvar for at det blir utviklet gode og tilstrekkelige løsninger for både intern og ekstern rapportering. Prosjektet ledes av Sveinung Aune.
Rapportering
Aune_Sveinung_01.jpg

Utvikling og kravoppfølging

Prosjektet består både av utvikling av ny funksjonalitet og oppfølging av krav i kontrakten. Prosjektet ledes av Kari Ulseth.
Utvikling og kravoppfølging
Ulseth_Kari_01.jpg

Test

Test skal velge ut, planlegge, tilrettelegge og gjennomføre ulike tester i forbindelse med innføring av nytt journalsystem. Prosjektet ledes av Tatyana V. Grønlien.
Test
Grønlien_Tatyana_Verevtseva_01.jpg

Opplæring

Alle som skal ta i bruk den nye løsningen skal tilbys relevant og tilpasset opplæring. Målet med opplæringen er å gi sluttbrukerne ferdigheter i å håndtere sin hverdag med bruk av Helseplattformen. Prosjektet ledes av Arne Marius Skillingstad.
Opplæring
Arne Marius Skillingstad
Sist oppdatert 06.01.2021