Plan for innføring av kommuner vedtatt

70 prosent av innbyggerne i Midt-Norge bor nå i en kommune som har innført Helseplattformen eller som har bestemt seg for å innføre journalsystemet. Styret i Helseplattformen har vedtatt innføringsplanen for 2024 til 2026. 

Publisert 30.06.2023
En mann og en kvinne som sitter ved et skrivebord med datamaskiner
Ansatte i Åfjord kommune har brukt Helseplattformen siden november 2022. Foto: Ingunn Grøntvedt

Innføringsplanen fordeler kommunene i puljer to ganger i året fra 2024 til 2026. Den justerte planen skal sikre forutsigbarhet og systematikk i arbeidet før innføring både for kommunene og for Helseplattformen. Styrevedtaket kommer etter oppfordring fra Samarbeidsrådet som ivaretar kommunenes interesser i Helseplattformen. 

Ved behov for endringer eller avvik fra det oppsatte innføringsløpet, skal arbeidsgruppen som er opprettet av Samarbeidsrådet konsulteres. Dersom en eller flere kommuner beslutter å fratre fra oppsatt innføringsløp, skal det økonomiske ansvaret for eventuelle merkostnader og konsekvenser som oppstår som følge av fratreden dekkes av den eller de aktuelle aktørene.

Vedtaket i styret 29.juni er i tråd med Samarbeidsrådets innstilling. 

Les mer om status for innføring av Helseplattformen

Ti kommuner pluss St.Olavs hospital bruker Helseplattformen i dag. I tillegg har 21 kommuner bestemt seg for å innføre løsningen. 

Innføringsplanen ser dermed slik ut - kommuner som per 30.juni 2023 har vedtatt å innføre Helseplattformen er skrevet i grønt:

Bord
Innføring for 2024

 

Tidslinje
Innføring for 2025 og 2026