Naturbilde av fjell

Kommunene og Helseplattformen

Helsetjenesten i Midt-Norge er først i landet med å innføre en felles pasientjournal. Helseplattformen har som mål å følge innbyggeren i alle møter med helsetjenesten - hos legevakt, fastlege, helsestasjon, hjemmetjeneste og sykehus. Det store flertallet av innbyggerne i regionen bor i en kommune som enten har innført Helseplattformen eller bestemt at de skal innføre løsningen. I Midt-Norge bor det cirka 750 000 innbyggere.

   Dette er status per 14.mai 2024:

  • 28 kommuner har innført Helseplattformen. 34 av 65 kommuner har tatt i bruk eller vedtatt å ta i bruk Helseplattformen

  • 75 prosent av innbyggerne i Midt-Norge bor i en kommune som har innført eller har bestemt seg for å innføre Helseplattformen

  • St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal har innført løsningen sammen med sykehusapotekene i de to helseforetakene

  • Alle sykehusaboratorier i Midt-Norge har innført lab-løsningen 

  • Ca. 36 200 ansatte i helsetjenesten i Midt-Norge bruker nå Helseplattformen som arbeidsverktøy. Det betyr at et stort flertall av alle som jobber i helsetjenesten i regionen bruker løsningen.


Kart

Status for Helseplattformen pr 14. mai 2024

75% av befolkningen i Midt-Norge dekkes av Helseplattformen.

28 kommuner har tatt i bruk Helseplattformen (grønn).
6 kommuner har vedtatt å innføre Helseplattformen​ (lysegrønn).
​29 kommuner planlegger å ta politisk beslutning om Helseplattformen (lysegrå).
2 kommuner (Stjørdal og Herøy) har sagt nei til Helseplattformen (grå).
​Alle sykehuslaboratorier og sykehusapotek i Helse Midt-Norge, inkludert Helse Nord-Trøndelag, bruker Helseplattformen.

Neste planlagte innføring blir 9. november 2024 med Helse Nord-Trøndelag og de seks kommunene SmølaSurnadalTingvoll, Sunndal, Heim og Hitra.

Kartet viser 65 kommuner i Midt-Norge.

 

Sist oppdatert 14.05.2024