Naturbilde av fjell

Kommunene og Helseplattformen

Helsetjenesten i Midt-Norge er først i landet med å innføre en felles pasientjournal. Helseplattformen har som mål å følge pasienten i alle møter med helsetjenesten - hos legevakt, fastlege, helsestasjon, hjemmetjeneste og sykehus. Sommeren 2023 bor det store flertallet av innbyggerne i regionen i en kommune som enten har innført Helseplattformen eller bestemt at de skal innføre løsningen. I Midt-Norge bor det cirka 750 000 innbyggere.

                     Overordnet statusGrafisk brukergrensesnitt

Per 15.september 2023 bor 74 prosent av regionens innbyggere i en kommune som enten har innført Helseplattformen eller som har inngått avtale om å innføre løsningen. Det utgjør 33 av i alt 66 kommuner. Ca. 28 000 ansatte i helsetjenesten i Midt-Norge bruker nå Helseplattformen som arbeidsverktøy. Det er mer enn halvparten av alle som jobber i helsetjenesten i regionen.

Kartet over Midt-Norge (under) viser overordnet status for Helseplattformen per 15.september 2023. De grønne kommunene har enten innført Helseplattformen eller vedtatt å innføre løsningen i sin kommune

 

Kart

 

Sist oppdatert 14.02.2023