Hedres for arbeidet med legemidler i Helseplattformen

Fagleder for legemiddelområdet i Helseplattformen, Janne Kutschera Sund, er Årets farmasøyt 2022.

Publisert 26.09.2022
Sist oppdatert 09.02.2023

Årets farmasøyt 2022.JPG

Årets farmasøyt: Janne Kutschera Sund ble overrakt prisen Årets farmasøyt 2022 av generalsekretær i Farmaceutene, Greta Torbergsen. Foto: Tore Rasmussen Steien

Janne Kutschera Sund har i mange år vært en sterk drivkraft for utvikling av klinisk farmasi både i Midt-Norge og nasjonalt, heter det i juryens begrunnelse. Det er likevel spesielt for sitt engasjement og sin rolle i arbeidet med legemiddelhåndtering i Helseplattformen hun får prisen.

Utmerkelsen "Årets farmasøyt" deles ut hvert år av Norges Farmaceutiske forening til en farmasøyt som bidrar spesielt til å forsterke, utvikle eller befeste ­farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom sin yrkes­utøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter. 

​Her kan du lese mer om tildelingen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

Hele helsetjenesten i Midt-Norge skal nå for første gang dokumentere legemiddelhåndtering heldigitalt og dele en felles legemiddelliste for pasienten i Helseplattformen. Alle legemidler tilgjengelig for bruk i Norge er bygget inn i løsningen.

- Felles legemiddelliste er et av de aller viktigste tiltakene for å bedre pasientsikkerheten. Listen blir tilgjengelig for alt helsepersonell med tjenstlig behov som benytter Helseplattformen i sitt arbeid – blant annet i sykehjem, hjemmetjeneste, hos fastleger, på helsestasjon og i sykehus, forklarer prisvinneren. ​

Janne Kutschera Sund understreker at det er mange andre som har gjort en stor innsats og som hun vil dele prisen med. Hun trekker blant annet fram arbeidet med lukket legemiddelsløyfe med strekkodeskanning av både legemidler og pasient. ​

- I tillegg vil Helseplattformen gi god støtte til å ta gode beslutninger og gjøre riktige valg gjennom hele legemiddelhåndteringsprosessen. Fra forskrivning via tilberedning og istandgjøring til administrering og oppfølging av effekter og bivirkninger.

Her kan du lese mer om endringer som kommer med Helseplattformen​.