Pasient og innbygger

Helseplattformen setter pasienten i fokus og følger pasienten gjennom alle møter med helsetjenesten, med alle data samlet på ett sted.

For å gi deg god helsehjelp, må helsepersonell ha informasjon om deg. I dag lagres opplysningene om deg og din behandling i ulike systemer – på helsestasjon, hos fastlege eller på sykehuset. 

Helseplattformen innfører felles journalsystem for hele helsetjenesten. For deg som innbygger og pasient har vi laget HelsaMi, en pasientportal for alle i som bor Midt-Norge, HelsaMi.

LES OGSÅ: Personvernerklæring Helseplattformen


Ett av målene for Helseplattformen er at innbyggerne skal få enklere tilgang til egen journal og at de skal ha større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp. I tillegg vil ett felles system for helsetjenesten sikre at journalen oppdateres fortløpende. Det vil lette arbeidsvilkårene for helsepersonell, øke kvaliteten på behandlingen og bedre pasientsikkerheten. Her kan du lese mer om teknologien.

 

Innbyggerportalen HelsaMi

HelsaMi er et tilbud, og frivillig å bruke, men hvis du følger et behandlingsopplegg kan du oppleve at helsepersonell oppfordrer deg til å kommunisere gjennom portalen. 

HelsaMi erstatter ikke den nasjonale tjenesten helsenorge.no, men er et supplement for oss som bor i Midt-Norge. Du kan gå inn i portalen gjennom helsenorge.no eller laste ned HelsaMi der du ellers laster ned apper på telefonen.

Pasientportalen inneholder for eksempel:

 • Få tilgang til egen helsekalender, for eksempel oversikter, legge til egne hendelser i helsekalender, legge til handlinger fra behandlingsplanen
 • Bestille, endre og avbestille timer
 • Få bekreftelse på at time for konsultasjon er bestilt eller endring i timer
 • Få beskjed om forventet ventetid, status på henvisninger

 • Oversikt over problemliste, diagnoser, behandlingsplaner
 • Oversikt over klinisk forløp (for eksempel tidslinje), planlagte undersøkelser, se hvor en er i forløpet
 • Få en oversikt over utførte undersøkelser, vurderinger og planlagt oppfølging
 • Oversikt over nøkkelpersonell og kontaktinformasjon
 • Påminnelse om kommende helserelaterte aktiviteter

 • Oppdatert medisinliste
 • Oversikt over resepter, bestille fornyelse av resept
 • Oversikt over tidligere brukte medisiner og resepter

 • Tilgang til ulike kommunikasjonstjenester og digital samhandling med helsepersonell (for eksempel videomøte, chat)
 • Få beskjeder fra behandler
 • Mulighet for å svare på beskjeder eller påminnelser
 • Logg over beskjeder, påminnelser og alarmer

 • Innsyn til journalinnhold
 • Oversikt over diagnoser og behandlingsplaner
 • Innsyn i registrerte pasient- og familiepreferanser (for eksempelbehandlingsønsker)
 • Tilgang på innsynslogg, se hvilke helsepersonell som har gjort oppslag i journalen

 • Tilgang til kunnskaps- og beslutningsstøtte for pasienter (Når bør du eksempelvis ta kontakt med helsetjenesten?)
 • Tilgang på generell kunnskap fra kvalitetssikret oppslagsverk
 • Informasjon om tilgjengelige tjenester i egen region
 • Foreslå aktuelle støtte- og egenmestringsgrupper

 • Registrere, laste opp og rapportere egne målinger. Pasienter med kronisk sykdom som kan følges opp via avstandsoppfølging, målinger fra medisinsk teknisk utstyr
 • Fylle ut kartleggings- og spørreskjema, eksempelvis i forkant av poliklinisk kontroll, forberedende oppgaver relatert til timer
 • Delta i undersøkelser og forskningsstudier

 • Oppdatere informasjon om familie og/eller pårørende
 • Pasienter kan gi tilgang til hele eller deler av journalinnhold til pårørende
 • Be om skjerming av innhold i journal
 • Ungdom kan be om å skjerme innhold fra sin journal for foreldre

 

 

Sist oppdatert 06.02.2023