Gevinstmål

Ny felles pasientjournal på tvers av helsetjenesten gir mye verdi og nytte tilbake. Det gjelder både for pasienter, innbyggere og ansatte i helsetjenesten.

Helseplattformen har i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, brukerutvalg og tillitsvalgte konkretisert en rekke gevinstmål for innføringen av felles pasientjournal.

Dette er en videreføring av arbeidet med effektmål til gevinstmål.

Gevinster defineres her som ønskede forbedringer, identifisert gjennom bred involvering.

Gevinstmålene er en konkretisering av tidligere effektmål, og slik hjelper de oss å definere målbare forbedringer som ønskes realisert med innføringen av Helseplattformen.

Gevinstmålene for spesialist- og kommunehelsetjenesten er en veiviser i arbeidet med å bygge, teste og til slutt anvende Helseplattformen, og vi oppdager stadig nye gevinster underveis.

Gevinstmål kommunehelsetjenesten

 

Gevinstmål for spesialisthelsetjenesten

Sist oppdatert 16.02.2021